+98 21 888 10 406
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳
  • شناسنامه کالا

  • 1247
  • سه پایه آلومینیومی سی رویی Sirui A1005 Aluminum Tripod with Y-10 Ball Head
  • سی روی | SIRUI
  • در حال تولید