+98 21 888 10 406
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳
  • شناسنامه کالا

  • 1244
  • سه پایه آلومینیومی سی رویی Sirui T-005KX 52" Aluminum Alloy Tripod with C-10X Ball Head & Case
  • سی روی | SIRUI
  • در حال تولید